Ogród w Nowodworze II
1
2
3
4
9
5
6
7
8
P1054834'
plants